با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار لینن راسته باتر

کد محصول: PA5282

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن راسته باتر

S     دور کمر:   ۷۰ تا ۸۱   | دور باسن: ۱±۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۸۳

M    دور کمر:   ۷۶ تا ۸۹   | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | دور ران: ۱± ۶۵| قد: ۱± ۱۰۰

   دور کمر:   ۸۱ تا ۱۰۲   | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۶۹| قد: ۱± ۱۰۲

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن راسته باتر
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند