با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار لینن وایدلگ نیوی

کد محصول: PA5283

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن وایدلگ نیوی

۳۶       دور کمر: ۷۰ تا ۷۴  | دور باسن: ۱± ۹۸ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۱۰

۳۸       دور کمر: ۸۰ تا ۸۷  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۰      دور کمر:  ۸۳ تا ۸۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۳  | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۲      دور کمر:  ۱۰۶ تا ۱۱۲  | دور باسن: ۱±۱۳۶ | دور ران: ۱±۸۰ | قد: ۱± ۱۰۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن وایدلگ نیوی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند