با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تیشرت فیگ

کد محصول: TS5313

(ضروری)
نا موجود

تیشرت فیگ

۳۴      دور سینه:     ۱±  ۸۷ |  قد آستین :  ۱±۱۷  |  قد: ۱± ۶۰

۳۶      دور سینه:     ۱±  ۸۹ |  قد آستین :  ۱±۱۸  |  قد: ۱± ۶۱

۳۸      دور سینه:     ۱± ۹۴  |  قد آستین :  ۱±۱۹   |  قد: ۱± ۶۱

۴۰      دور سینه:     ۱± ۱۰۰  |  قد آستین :  ۱±۲۰  |  قد: ۱± ۶۳

۴۲      دور سینه:     ۱± ۱۰۴  |  قد آستین :  ۱±۲۰  |  قد: ۱± ۶۴

۴۴      دور سینه:     ۱± ۱۱۱  |  قد آستین :  ۱±۲۱  |  قد: ۱± ۶۵ 

۴۶      دور سینه:     ۱± ۱۱۴  |  قد آستین :  ۱±۲۱  |  قد: ۱± ۶۶ 

۴۸      دور سینه:     ۱± ۱۲۲  |  قد آستین :  ۱±۲۱  |  قد: ۱± ۶۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تیشرت فیگ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند