با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

ست تیشرت و شلوارک بکین

کد محصول: SET5326

  • دسته بندی: ست
(ضروری)
(ضروری)
  • یاسی
    یاسی
  • لیمویی
    لیمویی
نا موجود

ست تیشرت و شلوارک بکین

XS        دور سینه:   ۱± ۹۶   |  قد آستین : ۱± ۳۵   |  قد : ۱± ۴۶ |  دور کمر: ۷۰ تا ۸۶  | دور ران: ۱±۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد جلوـپشت: ۱±۵۷ تا ۶۴

S         دور سینه:   ۱± ۱۰۰   |  قد آستین : ۱± ۳۵   |  قد : ۱± ۴۶ |  دور کمر: ۷۰ تا ۸۶  | دور ران: ۱±۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد جلوـپشت: ۱±۵۸ تا ۶۴

       دور سینه:   ۱± ۱۰۱   |  قد آستین : ۱± ۳۷   |  قد : ۱± ۴۶ |  دور کمر: ۷۰ تا ۸۶  | دور ران: ۱±۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد جلوـپشت: ۱±۶۰ تا ۶۵

L         دور سینه:   ۱± ۱۱۴   |  قد آستین : ۱± ۳۷   |  قد : ۱± ۴۶ |  دور کمر: ۷۸ تا ۹۶  | دور ران: ۱±۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد جلوـپشت: ۱±۶۲ تا ۶۷

XL       دور سینه:   ۱± ۱۱۸   |  قد آستین : ۱± ۴۰   |  قد : ۱± ۵۱ |  دور کمر: ۷۸ تا ۹۶  | دور ران: ۱±۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد جلوـپشت: ۱±۶۳ تا ۶۸

  قد آستین از یقه حساب شده.

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی ست تیشرت و شلوارک بکین
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند