با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار راسته کارگو گرین

کد محصول: PA5327

(ضروری)
نا موجود

شلوار راسته کارگو گرین

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۷   |   دور باسن: ۱± ۹۳ |  دور ران: ۱± ۵۳  |  قد: ۱± ۱۰۵

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴  |   دور باسن: ۱± ۹۸  |  دور ران: ۱± ۵۷  |  قد: ۱± ۱۰۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۸۱  |   دور باسن: ۱± ۱۰۱ |  دور ران: ۱± ۶۰ |  قد: ۱± ۱۰۷

۴۰       دور کمر:    ۱± ۹۰   |   دور باسن: ۱± ۱۱۸ |  دور ران: ۱± ۶۹ |  قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار راسته کارگو گرین
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند