با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین لایت بلو زارا

کد محصول: SH5333

نا موجود

شلوارک جین لایت بلو زارا

۳۲      دور کمر: ۶۶ | دور باسن: ۱± ۸۶ | دور ران: ۱± ۵۱ | قد: ۱± ۲۷

۳۴      دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۵ | قد: ۱± ۲۷

۳۶      دور کمر: ۷۵ | دور باسن: ۱± ۹۵ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۲۸

۳۸      دور کمر: ۷۹ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۲۹

۴۰      دور کمر: ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۱± ۲۹

۴۲      دور کمر: ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۰

۴۴      دور کمر: ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۳۱

۴۶      دور کمر: ۹۵ | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۳۳

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین لایت بلو زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند