با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک کمرکش الجی

کد محصول: SH5334

(ضروری)
نا موجود

شلوارک کمرکش الجی

۳۲      دور کمر: ۶۰ تا ۷۲ | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۳۲

۳ ۴     دور کمر: ۶۰ تا ۷۲ | دور باسن: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۳۲

۳۶      دور کمر: ۶۵ تا ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۵۷ | قد: ۱± ۳۵

۳۸      دور کمر: ۶۸ تا ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۳۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک کمرکش الجی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند