شلوار جین راسته بوفالو

کد محصول: JE5335

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته بوفالو

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۱   |   دور باسن: ۱± ۹۰ |  دور ران: ۱± ۵۲  |  قد: ۱± ۹۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳  |   دور باسن: ۱± ۹۴  |  دور ران: ۱± ۵۳  |  قد: ۱± ۹۱

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۵  |   دور باسن: ۱± ۹۵ |  دور ران: ۱± ۵۴ |  قد: ۱± ۹۱

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸   |   دور باسن: ۱± ۹۶ |  دور ران: ۱± ۵۴ |  قد: ۱± ۹۲

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲   |   دور باسن: ۱± ۹۹ |  دور ران: ۱± ۵۶ |  قد: ۱± ۹۲

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته بوفالو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند