کت بدون آستر تک دکمه پرایمارک

کد محصول: CO5350

 • دسته بندی: کت
(ضروری)
(ضروری)
 • مشکی
  مشکی
 • کرم
  کرم
 • کنترل کیفیت
 • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
 • قیمت فروشنده
  995,000 تومان

کت بدون آستر تک دکمه پرایمارک

۳۲     دور سینه:   ۱± ۸۹   |   دور کمر:  ۱±۸۴   |   دور باسن:  ۱±۹۱   |   قد آستین:  ۱±۵۸   |   قد: ۱± ۷۰

۳۴     دور سینه:   ۱± ۹۴   |   دور کمر:  ۱±۸۸   |   دور باسن:  ۱±۹۵   |   قد آستین:  ۱±۵۹   |   قد: ۱± ۷۰

۳۶     دور سینه:   ۱± ۹۹   |   دور کمر:  ۱±۹۳   |   دور باسن:  ۱±۱۰۰   |   قد آستین:  ۱±۵۹   |   قد: ۱± ۷۱

۳۸     دور سینه:   ۱± ۱۰۰  |   دور کمر:  ۱±۹۴   |   دور باسن:  ۱±۱۰۲  |   قد آستین:  ۱±۶۱   |   قد: ۱± ۷۲

۴۰     دور سینه:   ۱± ۱۰۴  |   دور کمر:  ۱±۹۸   |   دور باسن:  ۱±۱۰۶  |   قد آستین:  ۱±۶۱   |   قد: ۱± ۷۲

۴۲     دور سینه:   ۱± ۱۰۸  |   دور کمر:  ۱±۱۰۲   |   دور باسن:  ۱±۱۱۲   |   قد آستین:  ۱±۶۱   |   قد: ۱± ۷۴

۴۴     دور سینه:   ۱± ۱۱۶  |   دور کمر:  ۱±۱۰۹   |   دور باسن:  ۱±۱۲۱   |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۵

۴۶     دور سینه:   ۱± ۱۲۲  |   دور کمر:  ۱±۱۱۸   |   دور باسن:  ۱±۱۲۶   |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۶

۴۸     دور سینه:   ۱± ۱۲۷  |   دور کمر:  ۱±۱۲۲   |   دور باسن:  ۱±۱۳۱   |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۶

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی کت بدون آستر تک دکمه پرایمارک
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند