با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

هودی کایا

کد محصول: SSH5372

(ضروری)
نا موجود

هودی کایا

۳۲     دور سینه:   ۱± ۱۲۳  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۴  

۳۴     دور سینه:   ۱± ۱۲۵  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۴  

۳۸     دور سینه:   ۱± ۱۳۰  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۴ 

۴۰     دور سینه:   ۱± ۱۳۴  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۴ 

۴۴     دور سینه:   ۱± ۱۴۲  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۵  

۴۶     دور سینه:   ۱± ۱۴۳  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۵ 

۴۸     دور سینه:   ۱± ۱۵۵  |   قد آستین از یقه:  ۱±۷۸  |   قد: ۱±۶۵  

۵۲     دور سینه:   ۱± ۱۶۶  |   قد آستین از یقه:  ۱±۸۰  |   قد: ۱±۷۰

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی هودی کایا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند