با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام الد نیوی

کد محصول: JEMM5463

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام الد نیوی

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰  |   دور باسن: ۱± ۱۰۲  |  دور ران: ۱± ۶۶  |  فاق: ۱± ۲۶|  قد: ۱± ۹۶

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸  |   دور باسن: ۱± ۱۱۲  |  دور ران: ۱± ۷۰  |  فاق: ۱± ۲۶|  قد: ۱± ۹۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۴  |   دور باسن: ۱± ۱۱۶  |  دور ران: ۱± ۷۴  |  فاق: ۱± ۲۸|  قد: ۱± ۹۷

۴۲       دور کمر:    ۱±۸۶   |   دور باسن: ۱± ۱۱۸  |  دور ران: ۱± ۷۵  |  فاق: ۱± ۲۹|  قد: ۱± ۹۷

۴۴       دور کمر:    ۱± ۹۲  |   دور باسن: ۱± ۱۲۶  |  دور ران: ۱± ۷۸  |  فاق: ۱± ۲۹|  قد: ۱± ۹۷

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۴  |   دور باسن: ۱± ۱۲۸  |  دور ران: ۱± ۸۰  |  فاق: ۱± ۳۰|  قد: ۱± ۱۰۸

۴۸       دور کمر:    ۱± ۹۸  |   دور باسن: ۱± ۱۳۵  |  دور ران: ۱± ۸۴  |  فاق: ۱± ۳۱|  قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام الد نیوی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند