شلوار جین مام جیب نما

کد محصول: JEMM5497

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام جیب نما

۳۴       دور کمر:    ۱± ۵۶ تا ۶۸  |   دور باسن: ۱± ۱۰۵  |  دور ران: ۱± ۶۰  |  قد: ۱± ۹۰

۳۶       دور کمر:    ۱± ۵۹ تا ۷۴  |   دور باسن: ۱± ۱۱۰  |  دور ران: ۱± ۶۱  |  قد: ۱± ۹۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۶۱ تا ۷۹  |   دور باسن: ۱± ۱۱۲  |  دور ران: ۱± ۶۳  |  قد: ۱± ۹۲

۴۰       دور کمر:    ۱± ۶۳ تا ۸۲  |   دور باسن: ۱± ۱۱۴  |  دور ران: ۱± ۶۵  |  قد: ۱± ۹۲

۴۲       دور کمر:    ۱±۶۵ تا ۸۴   |   دور باسن: ۱± ۱۱۸  |  دور ران: ۱± ۶۶  |  قد: ۱± ۹۲

۴۴       دور کمر:    ۱± ۶۸ تا ۸۶  |   دور باسن: ۱± ۱۱۹  |  دور ران: ۱± ۶۷  |  قد: ۱± ۹۲

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام جیب نما
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند