با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

کت کشمیر دو دکمه اچ اند ام

کد محصول: CO5498

(ضروری)
نا موجود

کت کشمیر دو دکمه اچ اند ام

۳۴       دور سینه:   ۱± ۹۰   |   دور کمر:  ۱±۸۵   |   دور باسن:  ۱±۹۴   |   قد آستین از یقه:  ۱±۵۷   |   قد: ۱± ۶۴

۳۶        دور سینه:   ۱± ۹۴  |   دور کمر:  ۱±۹۰   |   دور باسن:  ۱±۱۰۰  |   قد آستین از یقه:  ۱±۶۰   |   قد: ۱± ۶۸

۳۸        دور سینه:   ۱± ۱۰۸ |   دور کمر:  ۱±۱۰۳ |   دور باسن:  ۱±۱۱۲  |   قد آستین از یقه:  ۱±۶۱   |   قد: ۱± ۷۱

۴۰        دور سینه:   ۱± ۱۱۲ |   دور کمر:  ۱±۱۰۸ |   دور باسن:  ۱±۱۱۶  |   قد آستین از یقه:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۲

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی کت کشمیر دو دکمه اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند