با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پلیور اورنجینا

کد محصول: PO5569

(ضروری)
نا موجود

پلیور اورنجینا

۳۶      دور سینه:   ۱± ۱۱۰ تا ۱۲۴   |   قد آستین: ۱± ۶۰ |   قد: ۱± ۵۲

۳۸      دور سینه:   ۱± ۱۱۴ تا ۱۳۶   |   قد آستین: ۱± ۶۲ |   قد: ۱± ۵۵

۴۰      دور سینه:   ۱± ۱۱۶ تا ۱۴۳  |   قد آستین: ۱± ۶۲ |   قد: ۱± ۵۵

۴۲      دور سینه:   ۱± ۱۱۸ تا ۱۴۸  |   قد آستین: ۱± ۶۳ |   قد: ۱± ۵۵

۴۴      دور سینه:   ۱± ۱۲۲ تا ۱۵۱  |   قد آستین: ۱± ۶۳ |   قد: ۱± ۵۵

۴۶      دور سینه:   ۱± ۱۳۲ تا ۱۶۰  |   قد آستین: ۱± ۶۳ |   قد: ۱± ۵۵

۴۸      دور سینه:   ۱± ۱۳۴ تا ۱۷۰  |   قد آستین: ۱± ۶۶ |   قد: ۱± ۵۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پلیور اورنجینا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند