با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام اچ اند ام

کد محصول: JEMM5583

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۰    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۲± ۹۷

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد: ۲± ۹۹

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد:۲±۱۰۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۲± ۱۰۰

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۷   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۲±۱۰۰

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۲± ۱۰۰

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۲± ۱۰۰

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۴    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۲± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند