شلوار جین مام اچ اند ام

کد محصول: JEMM5583

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    745,000 تومان

شلوار جین مام اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۳± ۱۰۰

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۱۰۰

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۱   | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۳±۱۰۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۰

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۳±۱۰۰

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۸    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۰

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۵    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند