شلوار جین اسلیم فیت گپ

کد محصول: JERAS5587

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین اسلیم فیت گپ

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۹   | دور ران: ۱± ۴۸  | دور باسن: ۱± ۸۳   | قد: ۳± ۸۸

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳   | دور ران: ۱± ۴۹  | دور باسن: ۱± ۸۸   | قد: ۱± ۸۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۹   | قد: ۳± ۹۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲   | دور ران: ۱± ۶۰   | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۱± ۹۵

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴   | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۳  | قد: ۳±۹۵

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۵

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۶    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۸      دور کمر:    ۱± ۹۸    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | قد: ۱± ۱۰۱

۵۰      دور کمر:    ۱± ۱۰۸  | دور ران: ۱± ۷۸  | دور باسن: ۱± ۱۳۶ | قد: ۱± ۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین اسلیم فیت گپ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند