با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام زاپ دار

کد محصول: JEZA5598

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام زاپ دار

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۵   | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۱   | قد: ۳± ۹۶

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۷   | دور ران: ۱± ۵۴   | دور باسن: ۱± ۹۶  | قد: ۱± ۹۷

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳   | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۹۹   | قد: ۳±۹۸

۳۸      دور کمر:    ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد: ۱± ۹۸

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۴      دور کمر:    ۱± ۸۸    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۱۰۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند