با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته سیمون

کد محصول: JERAS5601

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته سیمون

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸   | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۸   | قد: ۳±۱۰۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۱   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۱۰۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶   | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۳± ۱۰۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸   | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۰   | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۰  | قد: ۳± ۱۰۵

۴۴      دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۶      دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۱۰۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته سیمون
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند