کت کشمیر اچ اند ام

کد محصول: CO5633

  • دسته بندی: کت
(ضروری)
نا موجود

کت کشمیر اچ اند ام

۳۲       دور سینه:   ۱± ۸۸   |   دور کمر:  ۱±۸۲    |   دور باسن: ۱± ۹۱   |   قد آستین:  ۱±۵۹   |   قد: ۱± ۶۴

۳۴       دور سینه:   ۱± ۹۰   |   دور کمر:  ۱±۸۵    |   دور باسن:  ۱±۹۴   |   قد آستین:  ۱±۵۷   |   قد: ۱± ۶۶

۳۶        دور سینه:   ۱± ۹۴  |   دور کمر:  ۱±۹۰    |   دور باسن:  ۱±۱۰۰  |   قد آستین:  ۱±۶۰   |   قد: ۱± ۶۸

۳۸        دور سینه:   ۱± ۱۰۸ |   دور کمر:  ۱±۱۰۳ |   دور باسن:  ۱±۱۱۲  |   قد آستین:  ۱±۶۱   |   قد: ۱± ۷۱

۴۰        دور سینه:   ۱± ۱۱۲ |   دور کمر:  ۱±۱۰۸ |   دور باسن:  ۱±۱۱۶  |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۲

۴۲        دور سینه:   ۱± ۱۱۳ |   دور کمر:  ۱±۱۰۸ |   دور باسن:  ۱±۱۱۶  |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۲

۴۴        دور سینه:   ۱± ۱۱۴ |   دور کمر:  ۱±۱۰۸ |   دور باسن:  ۱±۱۱۶  |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۲

۴۸        دور سینه:   ۱± ۱۱۸ |   دور کمر:  ۱±۱۱۶ |   دور باسن:  ۱±۱۲۶  |   قد آستین:  ۱±۶۲   |   قد: ۱± ۷۳

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی کت کشمیر اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

ممکنه از این‌ها هم خوشت بیاد :)