با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین وایدلگ سو

کد محصول: JE5672

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ سو

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۱   | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۹۸  | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۳± ۱۰۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸   | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰   | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۰  | قد: ۳± ۱۰۵

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)                  

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ سو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند