با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام اسنو اچ اند ام

کد محصول: JE5673

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام اسنو اچ اند ام

۳۴      دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۰  | دور باسن: ۱± ۸۸   | قد: ۱± ۹۲

۳۶     دور کمر:     ۱±  ۶۸   | دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱± ۹۴   | قد: ۱± ۹۳

۳۸      دور کمر:    ۱ ± ۷۴   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۸   | قد: ۱± ۹۳

۴۰     دور کمر:     ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۱۰۱  | قد: ۱± ۹۵

۴۲      دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۱۰۳  | قد: ۱± ۹۵

۴۴     دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۰   | قد: ۱± ۹۸

۴۶     دور کمر:    ۱± ۹۱    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۲۰  | قد: ۱± ۹۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام اسنو اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند