با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام تیره تام تیلور

کد محصول: JEMM5674

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام تیره تام تیلور

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۰    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۴

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱±۱۰۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱±۱۰۴

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۱۰۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام تیره تام تیلور
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند