شلوار جین راسته گری اچ اند ام

کد محصول: JE5754

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    695,000 تومان
    299,000 تومان

شلوار جین راسته گری اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۴    |  دور ران: ۱± ۴۹  | دور باسن: ۱± ۸۷   | قد: ۱± ۹۶

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۵    |  دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۰   | قد: ۱± ۱۰۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۶۹    |  دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۲   | قد: ۱± ۱۰۱

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    |  دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۹۶   | قد: ۱± ۱۰۱

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸    |  دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۱۰۱

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    |  دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۶    |  دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۸       دور کمر:    ۱± ۹۹    |  دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۷

۵۰       دور کمر:    ۱± ۱۰۴    |  دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۱۰۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته گری اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند