دامن جین دارک بلو ویلا

کد محصول: SK5764

(ضروری)
نا موجود

دامن جین دارک بلو ویلا

۳۴     دور کمر:  ۱± ۶۷   | دور باسن: ۱± ۸۸  | قد: ۱± ۴۵

۳۶     دور کمر:  ۱± ۷۴   | دور باسن: ۱± ۹۶  | قد: ۱± ۴۶

۳۸     دور کمر:  ۱± ۷۷   | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۴۶

۴۰     دور کمر:  ۱± ۸۲   | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۴۷

۴۲     دور کمر:  ۱± ۸۶   | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۴۷

۴۴     دور کمر:  ۱± ۹۲   | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۴۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی دامن جین دارک بلو ویلا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

ممکنه از این‌ها هم خوشت بیاد :)