دورس یقه زیپی براید

کد محصول: SSH5789

(ضروری)
نا موجود

دورس یقه زیپی براید

    دور سینه:   ۱± ۱۱۶   |  قد آستین: ۱± ۷۵   |  قد: ۱± ۵۷

   دور سینه:   ۱± ۱۱۹   |  قد آستین: ۱± ۷۵   |  قد: ۱± ۶۲

XL   دور سینه:   ۱± ۱۴۰   |  قد آستین: ۱± ۸۰   |  قد: ۱± ۶۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده. 

نقد و بررسی دورس یقه زیپی براید
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند