با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام

کد محصول: JERAS5819

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام

۳۶       دور کمر:    ۱± ۶۸    |  دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۲   | قد: ۱± ۱۰۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۸   | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸    |  دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۸  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲    |  دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۲  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۸    |  دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۴  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۲    |  دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۰  | قد: ۱± ۱۱۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته وینتیج اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند