دامن جین جلو چاک ذغالی بوهو

کد محصول: SK5822

(ضروری)
نا موجود

دامن جین جلو چاک ذغالی بوهو

۳۴       دور کمر:  ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۸۶   | قد: ۱± ۹۵

۳۶       دور کمر:  ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۹۲   | قد: ۱± ۹۵

۳۸       دور کمر:  ۱± ۷۴  | دور باسن: ۱± ۹۷   | قد: ۱± ۹۸

۴۰       دور کمر:  ۱± ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۹۸

۴۲       دور کمر:  ۱± ۸۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۹۸

۴۴       دور کمر:  ۱± ۹۴  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۹۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی دامن جین جلو چاک ذغالی بوهو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند