با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین وایدلگ دوخت نما

کد محصول: JE5830

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ دوخت نما

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۴    |  دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۸۴   | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۴   | قد: ۱± ۱۰۷

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸    |  دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲    |  دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶  | قد: ۱± ۱۱۰

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۸    |  دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۶  | قد: ۱± ۱۱۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ دوخت نما
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند