شلوار جین راسته بلک استریت اچ اند ام

کد محصول: JERAS5847

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته بلک استریت اچ اند ام

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۶    |  دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۸۹  | قد: ۱± ۹۷

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    |  دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۴   | قد: ۱± ۱۰۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۶   | قد: ۱± ۱۰۲

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    |  دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۱   | قد: ۱± ۱۰۳

۴۰       دور کمر:    ۲± ۸۰    |  دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۲± ۱۰۲  | قد: ۲± ۱۰۵

۴۲       دور کمر:    ۲± ۸۴    |  دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۲± ۱۰۵  | قد: ۲± ۱۰۴

۴۶       دور کمر:    ۲± ۸۸    |  دور ران: ۲± ۶۲ | دور باسن: ۲± ۱۰۶  | قد: ۲± ۱۰۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته بلک استریت اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند