شلوار جین وایدلگ تیره زارا

کد محصول: JE5882

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ تیره زارا

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۶    |  دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۲   | قد: ۱± ۱۰۶۱۰۸

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۹۹   | قد: ۱± ۱۰۹

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    |  دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۱۱

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸    |  دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۱۱۳

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۰    |  دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۱۱۴

 ۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۸    |  دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۱۴

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ تیره زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

ممکنه از این‌ها هم خوشت بیاد :)