با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بگ اچ اند ام

کد محصول: JE5895

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بگ اچ اند ام

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    |  دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۹۷   | قد: ۱± ۱۰۸

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۴   | قد: ۱± ۱۰۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    |  دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸    |  دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    |  دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۶    |  دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین بگ اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند