شلوار مخمل کبریتی راسته دمپا کات

کد محصول: PA5993

(ضروری)
نا موجود

شلوار مخمل کبریتی راسته دمپا کات

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۲    |  دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱± ۸۸   | قد: ۱± ۱۰۵

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۴    |  دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰    |  دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۱۰۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۲    |  دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار مخمل کبریتی راسته دمپا کات
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند