شلوار جین راسته جاست جینز

کد محصول: JE6009

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته جاست جینز

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۵   | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۷   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۹۵

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲   | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۰۸  | قد: ۱± ۹۷

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۸  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۷

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۴    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۹۷

۴۸       دور کمر:    ۱± ۱۰۱   | دور ران: ۱± ۷۲  | دور باسن: ۱± ۱۲۴ | قد: ۱± ۹۹

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)                  

نقد و بررسی شلوار جین راسته جاست جینز
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند