با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بوت کات تیره کالایپی

کد محصول: JE6013

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بوت کات تیره کالایپی

۳۴       دور کمر:    ۶۰ تا ۶۶  |   دور باسن: ۸۰ تا ۹۲  |  دور ران: ۴۶ تا ۵۲  |  قد: ۱۰۱

۳۶       دور کمر:    ۶۸ تا ۷۴  |   دور باسن: ۸۴ تا ۹۵  |  دور ران: ۴۸ تا ۵۴  |  قد: ۱۰۶

۳۸       دور کمر:    ۷۲ تا ۷۸  |   دور باسن: ۹۲ تا ۱۰۰  |  دور ران: ۵۰ تا ۵۸  |  قد: ۱۰۷

۴۰       دور کمر:    ۷۴ تا ۸۲  |   دور باسن: ۹۶ تا ۱۰۶  |  دور ران: ۵۲ تا ۶۰  |  قد: ۱۰۹

۴۲       دور کمر:    ۸۴ تا ۹۲  |   دور باسن: ۱۰۰ تا ۱۱۵  |  دور ران: ۵۶ تا ۶۶  |  قد: ۱۱۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین بوت کات تیره کالایپی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند