با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بوت کات میانه کالایپی

کد محصول: JE6018

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بوت کات میانه کالایپی

۳۴        دور کمر:   ۶۲ تا ۶۸   | دور ران:  ۴۴ تا ۴۸  | دور باسن: ۷۸ تا ۹۰    | قد: ۱± ۱۰۲

۳۶       دور کمر:    ۶۸ تا ۷۲   | دور ران:  ۴۸ تا ۵۴  | دور باسن: ۸۴ تا ۹۸   | قد: ۱± ۱۰۴

۳۸        دور کمر:   ۷۳ تا ۷۹   | دور ران:  ۵۲ تا ۶۰  | دور باسن: ۹۴ تا ۱۰۴    | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰       دور کمر:    ۷۶ تا ۸۴   | دور ران:  ۵۴ تا ۶۲  | دور باسن: ۸۶ تا ۱۰۲   | قد: ۱± ۱۰۸

۴۲        دور کمر:    ۸۴ تا ۹۰   | دور ران:  ۵۶ تا ۶۴  | دور باسن: ۹۶ تا ۱۰۸   | قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین بوت کات میانه کالایپی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند