با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بوت کات تام تیلور

کد محصول: JE6019

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بوت کات تام تیلور

۳۲        دور کمر:    ۶۴ تا ۶۸   | دور باسن: ۷۴ تا ۸۴   | دور ران:  ۴۴ تا ۵۰  | قد: ۱± ۱۰۵

۳۴        دور کمر:    ۶۸ تا ۷۳   | دور باسن: ۷۸ تا ۸۸   | دور ران:  ۴۶ تا ۵۵  | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶        دور کمر:    ۷۲ تا ۷۷   | دور باسن: ۸۲ تا ۹۲   | دور ران:  ۴۸ تا ۵۴  | قد: ۱± ۱۰۵

۳۸        دور کمر:    ۷۸ تا ۸۱   | دور باسن: ۹۶ تا ۱۰۸   | دور ران:  ۵۶ تا ۶۳  | قد: ۱± ۱۰۶

۴۰        دور کمر:    ۸۱ تا ۸۵   | دور باسن: ۱۰۷ تا ۱۱۶   | دور ران:  ۶۱ تا ۶۶  | قد: ۱± ۱۰۸

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین بوت کات تام تیلور
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند