شلوار جین بوت کات پاکتی گپ

کد محصول: JE6032

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    749,000 تومان

شلوار جین بوت کات پاکتی گپ

۳۲       دور کمر:    ۶۴ تا ۶۸    |  دور ران: ۴۵ تا ۴۹  | دور باسن: ۸۰ تا ۸۶  | قد: ۱± ۱۰۰

۳۴       دور کمر:    ۶۶ تا ۷۲    |  دور ران: ۴۵ تا ۵۰  | دور باسن: ۸۱ تا ۸۸  | قد: ۱± ۹۶

۳۶       دور کمر:    ۷۰ تا ۷۴    |  دور ران: ۴۸ تا ۵۲  | دور باسن: ۸۶ تا ۹۲  | قد: ۱± ۹۷

۳۸       دور کمر:    ۷۰ تا ۷۶    |  دور ران: ۵۰ تا ۵۴  | دور باسن: ۹۰ تا ۹۶  | قد: ۱± ۹۷

۴۰       دور کمر:    ۷۳ تا ۷۸    |  دور ران: ۵۲ تا ۵۸  | دور باسن: ۹۴ تا ۱۰۰  | قد: ۱± ۹۸

۴۲       دور کمر:    ۷۶ تا ۸۱    |  دور ران: ۵۳ تا ۵۸  | دور باسن: ۹۵ تا ۱۰۲  | قد: ۱± ۹۸

۴۴       دور کمر:    ۷۹ تا ۸۴    |  دور ران: ۵۴ تا ۶۰  | دور باسن: ۹۶ تا ۱۰۶  | قد: ۱± ۱۰۰

۴۶       دور کمر:    ۸۴ تا ۸۸    |  دور ران: ۶۰ تا ۶۴  | دور باسن: ۱۰۰ تا ۱۱۰  | قد: ۱± ۱۰۰

۴۸       دور کمر:    ۹۴ تا ۹۸    |  دور ران: ۶۳ تا ۷۰  | دور باسن: ۱۱۰ تا ۱۱۸  | قد: ۱± ۹۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین بوت کات پاکتی گپ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند