با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام گری اچ اند ام

کد محصول: JEMM6046

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام گری اچ اند ام

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶  |   دور باسن: ۱± ۹۴  |  دور ران: ۱± ۵۶  |  قد: ۱± ۹۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲  |   دور باسن: ۱± ۹۸  |  دور ران: ۱± ۵۸  |  قد: ۱± ۹۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴  |   دور باسن: ۱± ۱۰۲  |  دور ران: ۱± ۶۰  |  قد: ۱± ۹۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۶  |   دور باسن: ۱± ۱۰۶  |  دور ران: ۱± ۶۲  |  قد: ۱± ۹۵

۴۲        دور کمر:    ۱± ۸۲  |   دور باسن: ۱± ۱۰۹  |  دور ران: ۱± ۶۴  |  قد: ۱± ۹۵

۴۴        دور کمر:    ۱± ۸۶  |   دور باسن: ۱± ۱۱۴  |  دور ران: ۱± ۶۶  |  قد: ۱± ۹۶

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۰  |   دور باسن: ۱± ۱۱۴  |  دور ران: ۱± ۶۸  |  قد: ۱± ۹۷

۵۰       دور کمر:    ۱± ۱۰۴  |   دور باسن: ۱± ۱۲۱  |  دور ران: ۱± ۷۳  |  قد: ۱± ۱۰۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام گری اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند