با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

بیلرسوت جین فلر اچ اند ام

کد محصول: JOV6077

(ضروری)
نا موجود

بیلرسوت جین فلر اچ اند ام

۳۴        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۸۸ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۰۷

۳۶        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۰        دور کمر: ۸۰  | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۲        دور کمر: ۸۴  | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۴        دور کمر: ۹۰  | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۶        دور کمر: ۹۶  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۵

۵۰        دور کمر: ۱۰۴  | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی بیلرسوت جین فلر اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند