شلوار جین مام زاپ دار زانفیکس

کد محصول: JEMM6124

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    745,000 تومان

شلوار جین مام زاپ دار زانفیکس

۳۲       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۸۶ | قد: ۲± ‍۹۵

۳۴       دور کمر:    ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۲± ۹۷

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۸   | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد:۲±۹۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۲± ۹۸

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲   | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۲±۱۰۲

۴۲       دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۲± ۱۰۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام زاپ دار زانفیکس
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند