با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین وایدلگ زاپ دار تالی

کد محصول: JE6125

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ زاپ دار تالی

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۲    | دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۲± ‍۱۰۴

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۲± ۱۰۷

۳۶       دور کمر:    ۱± ۶۹   | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد:۲± ۱۰۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۲± ۱۰۷

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۲± ۱۰۶

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۲± ۱۰۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ زاپ دار تالی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند