شلوار جین وایدلگ دیستروید تالی

کد محصول: JE6126

(ضروری)
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    859,000 تومان

شلوار جین وایدلگ دیستروید تالی

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۲    | دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد: ۲± ‍۱۰۳

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۲± ۱۰۴

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰   | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد:۲± ۱۰۴

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۲± ۱۰۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۸   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۲± ۱۰۷

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۲± ۱۰۷

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ دیستروید تالی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند