شلوار جین مام منگو

کد محصول: JEMM6128

(ضروری)
(ضروری)
  • روشن
    روشن
  • میانه
    میانه
  • تیره
    تیره
نا موجود

شلوار جین مام منگو

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۲± ۹۴

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد:۲±۹۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۲± ۹۵

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰   | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۲±۹۶

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۲± ۹۷

۴۴       دور کمر:    ۱± ۹۶    | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۲± ۱۰۰

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام منگو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند