با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

کاپشن کتان سی اند ای

کد محصول: PUF6177

(ضروری)
نا موجود

کاپشن کتان سی اند ای

۳۶     دور سینه:   ۱± ۱۰۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۶  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۸۷

۳۸     دور سینه:   ۱± ۱۰۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۸۷

۴۰     دور سینه:   ۱± ۱۱۰  | دور باسن: ۱± ۱۱۶  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۸۷

۴۲     دور سینه:   ۱± ۱۱۶  | دور باسن: ۱± ۱۲۰  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۸۷

۴۴     دور سینه:   ۱± ۱۲۰  | دور باسن: ۱± ۱۲۶  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۰ ـ ۸۷

۴۶     دور سینه:   ۱± ۱۲۴  | دور باسن: ۱± ۱۳۰  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۱ ـ ۸۸

۴۸     دور سینه:   ۱± ۱۳۰  | دور باسن: ۱± ۱۳۶  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۱ ـ ۸۸

۵۰     دور سینه:   ۱± ۱۳۴  | دور باسن: ۱± ۱۴۲  |  قد آستین: ۱± ۶۴  |  قد جلو ـ پشت: ۸۱ ـ ۸۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.

نقد و بررسی کاپشن کتان سی اند ای
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند