با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین وایدلگ بغل چاک اکو

کد محصول: JE6183

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ بغل چاک اکو

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۲± ۱۰۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۲± ۱۰۲

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۰    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۲± ۱۰۲

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۲± ۱۰۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ بغل چاک اکو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند