شلوار جین وایدلگ لایت بلو

کد محصول: JE6184

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین وایدلگ لایت بلو

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۲± ۱۰۷

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۰    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۲± ۱۰۷

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۲± ۱۰۹

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۵  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۲± ۱۰۹

۴۲       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۲± ۱۰۹

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین وایدلگ لایت بلو
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند