شلوارک جین پاکتی ذغالی الد نیوی

کد محصول: SH6190

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین پاکتی ذغالی الد نیوی

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۲± ۳۱

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۲± ۳۲

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۲± ۳۳

۴۴       دور کمر:    ۱± ۹۲    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۲± ۳۵

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین پاکتی ذغالی الد نیوی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند