شلوار جین راسته کراپ زارا اوت لت

کد محصول: JE6230

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته کراپ زارا اوت لت

۳۲        دور کمر: ۶۴  | دور باسن: ۸۸ | دور ران: ۱± ۴۸ | قد: ۱± ۹۱

۳۴        دور کمر: ۶۸  | دور باسن: ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۰ | قد: ۱± ۹۲

۳۶        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۹۵ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۹۲

۳۸        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۳ | قد: ۱± ۹۲

۴۰        دور کمر: ۸۰  | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۹۳

۴۲        دور کمر: ۸۸  | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۹۶

۴۴        دور کمر: ۹۲  | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۷

۴۶        دور کمر: ۹۴  | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۹۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته کراپ زارا اوت لت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند