شلوار جین راسته زاپ دار زارا

کد محصول: JE6231

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته زاپ دار زارا

۳۲        دور کمر: ۶۴  | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۰۲

۳۴        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۱۰۳

۳۶        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۷ | قد: ۱± ۱۰۳

۳۸        دور کمر: ۷۸  | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۰        دور کمر: ۸۲  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۲        دور کمر: ۸۳  | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۴        دور کمر: ۸۸  | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۶        دور کمر: ۹۲  | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۹

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته زاپ دار زارا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند