شلوار جین راسته بغل چاک ذغالی اچ اند ام

کد محصول: JE6256

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته بغل چاک ذغالی اچ اند ام

۳۶        دور کمر: ۷۰  | دور باسن: ۹۴ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۱۰۲

۳۸        دور کمر: ۷۴  | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۵ | قد: ۱± ۱۰۷

۴۰        دور کمر: ۸۰  | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۲        دور کمر: ۸۴  | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۴        دور کمر: ۸۶  | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۱۰

۴۶        دور کمر: ۹۰  | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۱۰

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته بغل چاک ذغالی اچ اند ام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

ممکنه از این‌ها هم خوشت بیاد :)